PROPOZYCJA INWESTYCYJNA DOTYCZY: nawiązania współpracy w ramach gospodarowania energią cieplną i realizacji inwestycji energooszczędnych.

W uzupełnieniu do dostarczonych dokumentów ofertowych informujemy iż firmy PIECOBIOGAZ i CZEMAR są zainteresowane nawiązaniem współpracy z potencjalnymi partnerami inwestycyjnymi w zakresie:

[1] Realizacji wszelkich inwestycji energooszczędnych począwszy od inwentaryzacji , projektowanie, po bezpośrednie wykonanie zadań.
[2] Rozwiązywania problemów wynikających z produkcji i dostawy ciepła poprzez:

 

budowę nowych i modernizację istniejących źródeł wytwarzania nośnika energetycznego (wraz z doprowadzeniem sieci gazowych o ile wystąpi taka potrzeba ).
  • budowę, przebudowę, modernizację i wymianę wyeksploatowanych sieci oraz węzłów cieplnych.
  • budowę, modernizację oraz wymianę instalacji wewnętrznych CO i CWU.
  • izolację termiczną budynków połączoną z wymianą okien i drzwi.
  • pełen monitoring układów zasilania i przesyłu ciepła wraz z sygnalizacją stanów awaryjnych i możliwością zmiany zadanych wstępnie parametrów pracy.
  • prowadzenie działań w ramach tzw. Pogotowia Ciepłowniczego z pełnym asortymentem usług umożliwiających przywrócenie do pełnej sprawności technicznej systemów zasilania oraz przesyłu energii cieplnej po usunięciu stanów awaryjnych.

[3] Budowę obiektów w pełnym zakresie ogólnobudowlanym.

W ramach ww. działań gwarantujemy długoletnią współpracę bez angażowania w procesie inwestycyjnym środków Zleceniodawcy. Współpraca ta opierać się będzie na istniejących obecnie strukturach zatrudnienia w sektorze służb Inwestora zasilonych wiedza przedstawicieli naszych firm, gwarantujących w ten sposób realizację wcześniej ustalonych założeń ekonomiczno-technicznych.

Proponowane przez nas rozwiązania radykalnie poprawiają sytuację energetyczną na danym rynku przy zachowaniu kosztów eksploatacji i wytwarzania nośnika na istniejącym poziomie ( z możliwością zamrożenia kosztów wytwarzania na pewien okres, a po jego upływie waloryzowania wyłącznie o wskaźnik dewaluacji i wzrostu cen paliwa).

Wszystkie te rozwiązania opierać się będą na raportach GUS publikowanych w Monitorze Polskim.

Dalszy tryb i sposób podjęcia ewentualnej współpracy proponujemy określić w drodze spotkania, na którym będzie istniała większa możliwość wzajemnego poznania i wyjaśnienia rodzących się pytań oraz wątpliwości. W takim przypadku prosimy o kontakt telefoniczny lub pisemny na adres firmy.

W ramach ww. działań gwarantujemy długoletnią współpracę bez angażowania w procesie inwestycyjnym środków Zleceniodawcy. Współpraca ta opierać się będzie na istniejących obecnie strukturach zatrudnienia w sektorze służb Inwestora zasilonych wiedza przedstawicieli naszych firm, gwarantujących w ten sposób realizację wcześniej ustalonych założeń ekonomiczno-technicznych.

Proponowane przez nas rozwiązania radykalnie poprawiają sytuację energetyczną na danym rynku przy zachowaniu kosztów eksploatacji i wytwarzania nośnika na istniejącym poziomie ( z możliwością zamrożenia kosztów wytwarzania na pewien okres, a po jego upływie waloryzowania wyłącznie o wskaźnik dewaluacji i wzrostu cen paliwa).

Wszystkie te rozwiązania opierać się będą na raportach GUS publikowanych w Monitorze Polskim.

Dalszy tryb i sposób podjęcia ewentualnej współpracy proponujemy określić w drodze spotkania, na którym będzie istniała większa możliwość wzajemnego poznania i wyjaśnienia rodzących się pytań oraz wątpliwości. W takim przypadku prosimy o kontakt telefoniczny lub pisemny na adres firmy.