[1]
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Bydgoszczy. list referencyjny
[2]
ZETO Bydgoszcz - sieć i węzeł cieplny, instalacje wewnętrzne CO, CWU, wod-kan. list referencyjny
[3]
WSP Bydgoszcz - instalacja grzewcza i węzeł cieplny.  
[4]
Przedsiębiorstwo Budowlano - Modernizacyjne "Techmabud" - instalacja CO, kotłownia, instalacja gazowa, instalacja wodno - kanalizacyjna. list referencyjny
[5]
Zakład Telekomunikacji Bydgoszcz - węzły cieplne.  
[6]
Opera Bydgoska - węzeł i instalacja wewnętrzna.  
[7]
Bank Spółdzielczy "PAŁUKI" - instalacja wewnętrzna grzewcza i opomiarowanie. list referencyjny
[8]
Zakład Opieki Zdrowotnej Bydgoszcz - przyłącza gazowe, kotłownie, węzły cieplne.  
[9]
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Bydgoszcz - przyłącze i węzeł CO. list referencyjny
[10]
Wojewódzka Stacja Krwiodawstwa Bydgoszcz - węzeł i instalacja CO, kotłownia, instalacja gazowa, instalacja wodno - kanalizacyjna. list referencyjny
[11]
Przychodnie Rejonowe w Bydgoszczy - modernizacje inst. CO, węzłów, inst. gazowe.  
[12]
Komunalne Przediębiorstwo Energetyki Cieplnej - modernizacja instalacji grzewczej. list referencyjny
[13]
Salon samochodowy "VW AUDI" instalacja gazowa z kotłownia oraz instalacją CO.  
[14]
Przedsiębiorstwo Realizacji i Koordynacji Budownictwa "REALBUD" - węzeł i instalacja wewnętrzna. list referencyjny
[15]
Pomorsko Kujawski Bank Regionalny SA - roboty termomodernizacyjne instalacji wewnętrznej. list referencyjny
[16]
Bydgoskie Konsorcjum Kapitałowo Inwestycyjne - j/w.  
[17]
Wspólnota Mieszkaniowa- modernizacja instalacji grzewczej. list referencyjny
[18]
S-M "BUDOWLANI"- j/w. list referencyjny
[19]
S-M w Chełmnie-j/w. list referencyjny
[20]
RSM "JEDNOŚĆ" - instalacje wodno-kanalizacyjne, CO, gaz plus przeglądy, węzły CO, hydrofornie. list referencyjny
[21]
S-M "LOKATOR" - montaż energoszczędnych systemów grzewczych. list referencyjny
[22]
Urząd Miejski Bydgoszcz - roboty budowlane, sieci grzewcze, gazowe, kotłownie, węzły cieplne, wymiany instalacji wewnętrznych. list referencyjny
[23]
PPHU "AKNAR" -j/w. list referencyjny
[24]
Polskie Radio Pomorza i Kujaw "PIK" - sieć i węzły cieplne, inst. wewnętrzne CO, CWU, wodociągowe i kanalizacyjne. list referencyjny
[25]
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Montażowe "Elektromontaż Pomorski" SA - modernizacja kotłowni. list referencyjny
[26]
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA - remont gazociagów. list referencyjny
[27]
Bazylika ul. Ossolińskich w Bydgoszczy - inst. grzewcza, węzły CO, przyłącze z robotami budowlanymi. Podobne prace przeprowadzono w kilku kościołach na terenie Bydgoszczy i województwa.  
[28]
RSW Prasa Książka Ruch Bydgoszcz - instalacja grzewcza, węzeł CO, przyłącze i roboty budowlane towarzyszące.  
[29]
KMW INGINEERING Solec Kujawski - kotłownie i instalacje wewnętrzne CO z wentylacją i ogrzewaniem podłogowym plus roboty budowlane towarzyszące.  
[30]
Szkoły na terenie Bydgoszczy, Janikowa, Inowrocławia - roboty budowlane, instalacje wodociągowe, gazowe, grzewcze, oraz węzły cieplne z sieciami.  
[31]
Gmina PAKOŚĆ - budowa kotłowni olejowo-gazowej 5MW, sieci średniego i niskiego ciśnienia wraz z stacją redukcyjną oraz robotami budowlanymi.  
[32]
PKO BP w Ciechocinku - modernizacja kotłowni. list referencyjny