WYKAZ USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ NASZE PRZEDSIĘBIORSTWO

[1] Montaż zaworów termostatycznych i odcinających przy grzejnikach wraz z regulacją podpionową układów grzewczych na bazie kryz lub zaworów nastawnych.
[2] Realizacja wymiany grzejników oraz modernizacje, przebudowy i likwidacja stanów awaryjnych układów wewnętrznych instalacji grzewczych.
[3] Montaż opomiarowania i pełnej automatyki pozwalającej oszczędniej gospodarować energią cieplną.
[4] Przebudowy, rozbudowy oraz modernizacje węzłów cieplnych, układów grzewczo-wentylacyjnych oraz klimatyzacji.
[5] Montaż izolacji termicznej w dowolnej technologii.
[6] Montaż instalacji z rur nietypowych ( miedź, tworzywo).
[7] Montaż nowoczesnych kotłowni olejowych, gazowych itp. Jesteśmy przedstawicielami firmy VIESSMANN, DE DIETRICH, "SCHÄFER werke gmbh", KÖRTING dlatego proponujemy korzystne warunki sprzedaży i instalacji kotłów oraz urządzeń tych firm.
[8] Montaż, wymiana, modernizacja, doszczelnianie instalacji gazowych oraz budowa sieci gazowych wraz ze stacjami redukcyjno-pomiarowymi.
[9] Realizacje prac remontowych, budowlanych oraz dociepleń.

[10] Konserwacje stałe budynków w pełnym zakresie instalacyjnym oraz działania w zakresie zabezpieczenia i likwidacji powstałych awarii.

[11] Doradztwo techniczne i ekspertyzy w zakresie instalacyjnym.
[12] Usługi projektowe w pełnym zakresie instalacyjnym, budowlanym wraz z nadzorem autorskim.

  • PRACE WYKONUJEMY SZYBKO I SOLIDNIE Z MATERIAŁÓW WŁASNYCH JAK I Z POWIERZONYCH.
  • ZAPEWNIAMY PREFERENCYJNE ZASADY REALIZACJI I FINANSOWANIA INWESTYCJI, UMOŻLIWIAJĄC ICH SPŁATĘ W RAMACH OSIĄGANYCH PODCZAS EKSPLOATACJI OSZCZĘDNOŚCI.
  • WARUNKI TE UMOŻLIWIAJĄ RÓWNIEŻ WPROWADZENIE DEKLARACJI , W MYŚL KTÓREJ ZAMROŻENIE KOSZTÓW WYTWARZANIA ENERGII CIEPLNEJ W OKRESIE OD JEDNEGO DO TRZECH SEZONÓW GRZEWCZYCH WPŁYNIE ZNACZACO NA POPRAWE DOMOWYCH BUDŻETÓW WSZYSTKICH NAJEMCÓW I WŁAŚCICIELI POSZCZEGÓLNYCH LOKALI.